Napi igei gondolat

"...Így szóltam az elöljárókhoz, a fõemberekhez és a többi néphez: Ne féljetek tõlük! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek... Azért oda gyûljetek, ahol a trombita szavát halljátok. A mi Istenünk hadakozik értünk!" (Neh 4,14. 20)

"Nehémiásokra van szükség Isten egyházában ma is – olyan emberekre, akiknek imái és prédikációi szilárd, buzgó és céltudatos tevékenységgel egyesülnek. Az a mód, ahogyan Nehémiás, a héber hazafi egykor megvalósította terveit, ma is követendõ példa. Az a siker, amely Nehémiás erõfeszítéseit kísérte, mutatja, hogy az ima, a hit és a bölcs, energikus cselekvés együttese eredményhez vezet. Az élõ hit energikus cselekvésre fog ösztönözni. Az a szellem, amely a vezetõk magatartásában megnyilatkozik, nagymértékben tükrözõdni fog a nép hozzáállásában...
Nehémiás szent céltudatossága, erõs reménysége, vidám, örömteljes odaszentelõdése mindenkire átragadt. A nép átvette vezetõinek lelkesedését, és a maga területén mindegyik »Nehémiássá« lett és segített erõsíteni társa kezét és szívét."
"Minden vallásos mozgalomban vannak, akik – bár nem tagadják, hogy az ügy Istené – elzárkóznak, és nem hajlandók segíteni. Jó volna, ha a mennyei feljegyzésekre gondolnának, arra a könyvre, amelybõl nem maradt ki semmi, nincs benne tévedés, és Isten ennek alapján ítéli meg õket. Minden elszalasztott alkalmat feljegyeznek benne, amikor szolgálhattunk volna Istennek, de nem tettük. Viszont minden hitbõl és szeretetbõl fakadó tettünk is örök emlékezetben marad."