Napi igei gondolat

"Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe!... Nemzetek zajonganak, országok mozognak, kiereszti a hangját, megszeppen a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk!... Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek között, felmagasztaltatom a földön." (Zsolt 46,3. 7–8. 11)

"Az egész világ Isten ellenõrzése alatt áll. Dicsõ lények százmilliói állnak készen, hogy az Õ szavának irányítása alatt keresztülhúzzák a gonosz hatalmak és a gonosz emberek akaratát, és jót hozzanak Isten hûségesei számára... A közelgõ események Isten kezében vannak. A menny Fensége a maga kezében tartja a nemzetek sorsát és egyházának gondjait is... Ami a véges elmék elõtt bonyolultnak tûnik, azt az Úr keze tökéletes rendben tartja... Király Õ, a seregek Ura... A nemzetek küzdelme és harca közepette megvédelmezi népét."
"Az emberiség történelmét megörökítõ krónikák úgy tüntetik fel, hogy a nemzetek fejlõdése, a birodalmak emelkedése és bukása az emberi akarat és vitézség függvénye, és hogy az események alakulását nagymértékben az emberek becsvágya és szeszélye határozza meg. Isten Igéje azonban félrehúzza a függönyt, és az emberi érdekek, hatalmak és indulatok egymással való harca mögött meglátjuk a végtelen irgalmú Isten munkáját, aki csendben, türelmesen viszi véghez a maga szándékát."