Napi igei gondolat

"Azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett." (Luk 19,10)

"A rabbiknak nem tetszett, hogy »a vámszedõk és bûnösök« Jézus köré gyûltek. »Ez bûnösöket fogad magához« – mondták... Õ, aki olyan emelkedettséget mutat, miért nem velük barátkozik, miért nem követi az õ tanítási módszerüket? Ha igazi próféta volna – mondták a rabbik –, egyetértene velünk, és úgy kezelné a vámszedõket és a bûnösöket, ahogy megérdemlik. A társadalom lelki õreit bosszantotta, hogy Jézus, akivel állandóan vitatkoztak ugyan, de akinek tiszta élete ámulatba ejtette és megítélte õket, szemmel láthatóan inkább a társadalom kivetettjeivel rokonszenvez... Dühítette õket, hogy ezek az emberek nem járnak a zsinagógába. Az írástudók és a farizeusok elmarasztalva érezték magukat Jézus jelenlétének tisztaságában. Hogyan lehetséges, hogy a vámszedõk és a bûnösök viszont vonzódnak Jézushoz?
Az írástudók és farizeusok nem tudták, hogy a magyarázat éppen vádaskodó, gúnyos szavaikban rejlett: »Ez bûnösöket fogad magához.« Azok az emberek, akik Jézushoz jöttek, a közelében úgy érezték, hogy még számukra is van menekvés a bûn csapdájából. A farizeusok csak megvetették és elítélték õket. Krisztus pedig Isten atyai házától elidegenedett, de általa el nem felejtett gyermekeit üdvözölte bennük. Nyomorult, bûnös voltuk miatt csak még inkább szánta õket. Minél távolabb tévedtek tõle, annál mélységesebben vágyakozott a megmentésükre, és annál nagyobb áldozatot volt hajlandó hozni a szabadulásukért."