Napi igei gondolat

"...A bölcseknek nyelve orvosság." (Péld 12,17/b)

"A lágy, kedves szavak úgy hatnak a lélekre, mint a harmat és a csendes záporesõ a kiszáradt földre. Krisztusról azt mondja a Szentírás, hogy »kedvesség ömlött ajkairól«, tudta, hogyan kell »erõsíteni a megfáradtat beszéddel« (Ésa 50,4). Az Úr megparancsolja mindnyájunknak: »A ti beszédetek mindenkor kellemes (kedves) legyen, hogy áldásos legyen a hallgatóknak« (Kol 4,6). Ha követjük Krisztus példáját a jó cselekvésében, az emberek szíve ugyanúgy megnyílik elõttünk, mint Õelõtte." (Krisztus példázatai, A talentumok c. fejezetbõl)
"Ha nincs ajkadon a kedvesség törvénye, és szívedbõl nem árad ki a szeretet édes illata, akkor még semmit sem tudsz úgy tenni, mint ahogy kellene... Vannak szomorú történetek, amelyeket beírtak a menny könyveibe, de megõrizték õket a kiváncsi szemektõl. A küzdelmeket a próbáratevõ, nehéz körülmények ellen, amelyek abban az otthonban támadnak, amely naponta felemészti a bátorságot, a hitet és a bizalmat... Az ilyen ember úgy fogadja a kedves, szeretetteljes szavakat, mint az angyalok mosolyát."