Napi igei gondolat

"Én dicsõítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt... És nem vagyok többé e világon, de õk a világon vannak, én pedig Tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg õket a Te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!" (Ján 17,4. 11)

"Isten szabta meg a munkád. De más eszközei is vannak rajtad kívül, és nekik is adott feladatot. Az a célja, hogy az igazság megszentelõ ereje által mindnyájan Krisztus testének tagjaivá legyünk... Isten népe ne legyen fejetlen, ne hiányozzon soraikból a rend és az összhang, a következetesség és a szépség... Az igazság oszthatatlan egység. Ha meg akarunk felelni Krisztus imájának, naponta mûvelnünk kell az Isten megkívánta egységet. Meghasonlás bontakozik ki azok között, akiknek át kell adniuk a világ számára a könyörület utolsó üzenetét. Ennek nem szabad megtörténnie, mert ijesztõen gátolná Isten mûvének fejlõdését. Isten szolgái legyenek egyek, amint Krisztus is egy az Atyával... Akik szeretik Istent és megtartják az Õ parancsolatait, azok között ne legyen széthúzás, hanem álljanak szorosan egymás mellett.
Munkánk, ez a nagyszerû munka, amelyet Isten nekünk adott, összeköti a szívünket. Ne merészeld levetni a fegyverzetedet. Tartsd magadon mindvégig. Ha az Úr majd elbocsát, akkor eljön az ideje, hogy a lábához fektesd a fegyverzetedet. Beléptél az Õ seregébe, hogy szolgálj mindaddig, míg a csata véget nem ér... Az Úr azt akarja, hogy tiéd legyen a gyõzelem koronája."