Napi igei gondolat

"(Isten) azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson." (1Tim 2,4)

"Komoly érték az ember, akit Isten teremtett és Krisztus váltott meg. Az elõtte álló lehetõségek és lelki elõnyök miatt, amelyeket kapott, az elérhetõ képességek miatt, amelyek megelevenedhetnek, ha Isten szava életre kelti õket, a halhatatlanság miatt, amit, ha engedelmeskedik Istennek, az élet adományozójától elnyerhet. A menny szemében egyetlen ember is becsesebb, mint a föld minden java: házak, földek, pénz. Egyetlen lélek megnyerése érdekében latba kellene vetnünk a rendelkezésünkre álló valamennyi erõt és lehetõséget, akár a legvégsõkig. Egyetlen, valóban Krisztushoz megtért lélek a menny fényét sugározza szét maga körül, amely behatol az erkölcsi sötétségbe, és más lelkeket is megnyer.
Ha Krisztus otthagyta a kilencvenkilencet, hogy felkutasson egyetlenegy elveszett bárányt, helyesen tesszük-e, ha ennél kevesebbre törekszünk?... Ha kevesebbel is beérjük, szent megbízatásunkat áruljuk el... Senkit se hagyjatok figyelmeztetés nélkül! Mi is lehetnénk a szegény tévelygõ lelkek helyében! Adósai vagyunk mindenkinek, és kötelességünk továbbadni azt, amit nyertünk, hogy az mások megmentését munkálhassa."